NyitólapKedd, április 24, 2018
Írások, tanulmányok
Klubrádió/Mihancsik

Magunkról
Alapszabály
Közzététel
Jogi nyilatkozat
Impresszum, kapcsolat
Bejelentkezés
Felhasználó

Jelszó


Elfelejtett jelszó.
A politika számára az alkotmányosságnak kell keretet szabnia!

Egy jogállamban a politika számára az alkotmányosságnak kell keretet szabnia!


(A Joggal a Jogállamiságért Egyesület nyílt levele az Alkotmánybírósághoz)Tisztelt Alkotmánybíróság!

A Joggal a Jogállamiságért Egyesület a közelmúltban már hangot adott aggodalmának amiatt, hogy a jogállami intézmények napi politikai támadások célpontjává válnak (Lásd: NOL cikk).
A Magyar Köztársaság alkotmányos működésének legfőbb őreként Önöket komoly felelősség terheli abban, hogy a parlamentáris demokrácia gyengítését célzó politikai játszmákban a népszavazás mennyire használható fel.
Önöknek érzékelniük kell: a politikai hatalomért folytatott küzdelem most arra is irányul, hogy egyes politikai erők újradefiniálják a közvetlen és a közvetett demokrácia, azaz a népszavazás és a parlament viszonyát. Ez, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia alapjait érintő, fontos alkotmányértelmezési kihívás.
Ebben a küzdelemben naponta inszinuálnak jogállami intézményeket, most az Országos Választási Bizottságot. Egy jogállamban azonban nemcsak politikai ügy az alkotmányos intézmények működése, a politika számára az alkotmányosságnak kell keretet szabnia!
Szeretnénk felhívni az Alkotmánybíróság figyelmét, hogy a népszavazás ügyében, képmutató módon, kettős nyelven folyik a diskurzus: ugyanazok, akik a politika nyelvén a kormány, a kormányprogram megbuktatására alkalmas eszközről beszélnek, a jogi eljárások során azt bizonygatják, valódi népszavazási kérdésekről van szó, melyeknek semmi közük nincs sem a kormány költségvetéséhez, sem a kormány programjához.
Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseivel zöld utat adott ahhoz, hogy a törvényes választásokon a kormányzásra felhatalmazott parlamenti többség programját, ennek filozófiája szempontjából fontos elemeit népszavazási kérdésekre szeletelve kíséreljék meg ellehetetleníteni. A testület úgy kezelte ezeket, mintha semmi közük nem lenne egymáshoz, miközben ugyan e kérdésekről a politikai színtéren a kezdeményezők maguk hangsúlyozzák, hogy egy napon kell feltenni őket, mert csak akkor érhetik el kormány- és programbuktató céljukat.
Az eljárások során egyenként döntöttek az e kérdésekkel érintett költségvetési összefüggésekről, a kormány programjához való viszonyukról, noha nyilvánvaló, döntéseik eredménye összeadódik. Ennek során olyan evidenciák is megkérdőjeleződtek, hogy egy költségvetés kiadásai összefüggenek a bevételeivel.
A népszavazás ügyében eljáró Országos választási Bizottság olyan kérdés miatt volt vádolható politikai befolyásoltsággal (eredményes ügydöntő népszavazás kötőerejének szabályozatlansága), amelyet problémaként Önök elé tártak indítvány formájában, ezt Önök alaposnak találták, majd legutóbbi határozataikban mindezt teljesen figyelmen kívül hagyva semmisítették meg e testület ezen ellenérveit is tartalmazó döntéseit.
Mindeközben a népszavazások kezdeményezői kérdéseiket tetszésük szerint módosítják, azokban, amelyeket korábban már hitelesítve lettek, nem kezdik meg az aláírások gyűjtését, nyíltan fontolgatják, hogy ezeket visszavonják, majd újra előterjesztik. Vagyis nem titkoltan pártpolitikai célokból használják kényük-kedvük szerint a jogintézményt és az Országos Választási Bizottságot, illetve az Alkotmánybíróságot.

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Kijelenthetjük-e, hogy a népszavazás tekintetében a politikának ma megfelelő határt szab az alkotmányos rend és a jogállami szemlélet? Sajnos nem!
A jelenlegi helyzethez nagy mértékben járul hozzá az is, hogy a nyilvánosság előtt ismeretlenek maradnak az Alkotmánybíróság elé kerülő kifogások. Ezek tartalmáról csak az AB határozatainak szűkszavú összefoglalóiból nyerhető kép. Elbírálásuk előtt úgy lehet az OVB döntéseit – melyek egészében ismertek – kritizálni, hogy nem állítható velük szembe jogi érvelés csak politikai üzenet. Ezért kértük már az Országos Választási Bizottságtól is, hogy tegye közzé, akár anonimizált formában, a határozatai ellen érkezett kifogásokat, de álláspontjuk szerint erre csak az Alkotmánybíróság jogosult.
Felkérjük ezért Önöket, hozzák nyilvánosságra a népszavazási ügyekben az OVB döntéseivel szemben benyújtott kifogásokat, hogy az abban olvasható érvek, jogi okfejtések mindenki számára összevethetők legyenek az OVB döntéseinek jogi érvelésével és mindezekről az Alkotmánybíróság által adott értékeléssel. Így a viták tartalmivá, szakmaivá válnak és kevésbé lehetséges ezen intézmények politikai lejáratása.
Egyesületünk hivatalosan is az Alkotmánybírósághoz fog fordulni e dokumentumok kiadása ügyében, de mivel nincs olyan jogszabály amely tiltaná, hogy - a magánszemélyek adatainak törlését követően - a népszavazási ügyekben benyújtott kifogások a nyilvánosság elé kerüljenek, az lenne kívánatos, ha ez automatikuasan, mindig megtörténne. (Egyébként ez az AB elé kerülő szinte valamennyi indítvány esetében megfogalmazható elvárás.)

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Meggyőződésünk, hogy az alkotmányosság, melynek az AB legfőbb letéteményese olyan közös érték, amelynek érdekében Önök kezdeményezésünknek eleget tesznek.


Tisztelettel a

Joggal a Jogállamiságért Egyesület
(www.ajaj.hu)

Copyright © 2006 Galamus
Jogi nyilatkozat